Videoer
Bi-sværm i villa-have indfanges

En bi-sværm har sat sig i toppen af et lille gran-træ i en villa-have.

Sværm-henterne er blevet tilkaldt.

Videoen viser hvordan de 2 sværm-hentere får sværmen over i deres sværmfanger-kasse.

Klik her for at se videoen

Vand til bierne

Ifølge dansk lov skal biavleren sørge for for, at bierne har adgang til vand indenfor 300 m i tiden fra renselsesudflugten i begyndelsen af året, til bierne går i vinterhvile.

Bierne har brug for meget vand !

Undersøgelser viser, at bierne gennemsnitlig bærer 31 liter vand ind om året pr. stade.

Klik her for at se videoen

"Bi Pil"

Lørdag d. 6. april 2013.

Det er dejligt solskins-vejr, og bierne har travlt med at samle pollen og nektar .

Én af de helt vigtige kilder til føde er pollen og nektar fra pil - også kaldet "bi pil".

Videoen viser bierne, som har travlt med at besøge egnens pil for at samle føde til den stigende mængde yngel hjemme i stadet.

Klik her for at se videoen


(Video 1)

En familie som sidder i et trugstade er blevet dronninge-løs i løbet af vinteren. Der er ingen droneyngel og ingen æg - Bierne har altså endnu ikke lavet en dronemor (forhåbentlig).
Oppe i haven har jeg en lille reservefamilie siddende i et MiniPlus stade.
Jeg flytter derfor den dronningeløse familie fra trugstadet over i en aflæggerkasse, hvorover MiniPlus stadet lige passer med lidt tilrettelser.
For at hjælpe den flyttede familie placeres en forhindring i form af kyllingetråd foran flyvehullet, så bierne nyorienterer sig første gang, de kommer ud.
Der er lagt en avis side mellem de 2 stader for at sikre en blid overgang. Siden er ridset op for at hjælpe bierne på vej.

Status på sammenføringen
(Video 2)

Vi følger i denne video op på, om der er tegn på, hvordan det er gået med sammenføringen af de 2 familier.
For at undgå varmetab undlader vi at åbne ned til yngellejet, men koncentrerer os i stedet om at iagttage, om biernes opførsel viser tegn på, om sammenføringen er godt eller skidt - eller med andre om ord, om dronningen er blevet godkendt eller nakket, og om den fungerer mht yngelansætning.

Klik her for at se video 1

Klik her for at se video 2

Gang i bierne i november

Selv om det er sent på året er der godt gang i bierne.

De flyver langt ud og man kunne tro at der var træk - Men er der da noget at trække på så sent på året ?

Klik her for at se videoen

Bigården i starten af februar - Bierne titter frem

Det er dejligt solskin fra en skyfri himmel.


Men det er hunde-koldt.


Dog titter bierne frem og renser ud i det små.

Klik her for at se videoen

Bigården midt i Februar

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og bierne var ude.


Der blev renset ud og klattet i sneen.


Desværre blev en del bier kuldslåede og nåede ikke hjem igen.

Klik her for at se videoen

Bigården i starten af marts

Solen skinner fra en skyfri himmel og ikke en vind rører sig.

Bierne renser ud, men besøger også vintergæk og krokus.

Klik her for at se videoen

Kuldslået bi

I det tidlige forår hænder det ofte, at bier bliver kuldslåede.

De ligger helt ubevægelige, og man forledes let til at tro, at de er døde.

Men lægger man dem på en lun plet, så varer det ikke længe, inden de kommer til live og flyver hjem til stadet.

I videoen ses en kuldslået bi under et mikroskop.

Klik her for at se videoen