Poul Andersen´s dagbøger (1863 - 1907)

Poul Andersen, Årstal: 1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Pedersen skriver flg. i en email d. 6. okt. 2006:

Jeg har kigget lidt i Poul Andersens dagbøger og har fundet følgende angående bier:

Poul Andersen blev født 1837 på gården Gjettrupvej 24. Han blev gift 1863 og overtog samtidig gården efter sine forældre. Hans kone Ellen var født i Sønderjylland 1832. Hun døde 1901 og Poul Andersen døde 1911. De var da flyttet til Aastrup og boede i huset Borgergade 119.

Hans Christian Bjorholm giftede sig med Poul Andersens søster Mette og de byggede gården Gjettrupvej 25. Senere solgte de denne gård og flyttede til Kolding.

Hans bistader er dog tilsyneladende blevet stående på gården efter at de nye ejere havde overtaget den. Som det vil ses sluttelig har Hans Christian Bjorholm solgt Gjettruphonningen i Kolding.


Det ser ikke ud som om Poul Andersen i starten selv røgtede sine bier da han næsten altid havde hjælp af Mads Schmidt fra Tvile, der tilsyneladende har været en kender på området. Det har ikke været muligt umiddelbart at spore denne, da han ikke har været husejer og ikke står i folketællingen fra 1870.

Af andre navne kan nævnes at den lille Maren og Anders er Poul Andersens børn.

Poul Eskesen er naboen på gården Sekjærvej17.

Yderligere kan nævnes at Mathias Jepsen, der boede på ejendommen Vester Terplingvej 8 fra 1900 til 1936 hvorefter han flyttede til Borgergade 3 var en meget ivrig biavler, der dog ikke har nogen forbindelse med disse optegnelser.

Poul Andersen skrev dagbøger fra 1863 til 1907. Enkelte steder afbrudt i flere år eller et par måneder. Fra disse dagbøger er hentet nedenstående:

20. 09.1863
Vi optog to bistader, hvori var 56 pund honning, deraf halvparten til Poul Eskesen. De fire stader, der skulle vintres, agter vi at opskifte, det bliver to til hver.

03.10.1864
Vi optog bistader i morges, to til vinter foruden lille Maren og Anderses fælles stade.

30. 09.1870
Optog bier. 100 pund honning af vore egne og 116 af børnenes.

23.10.1883
Mads Schmidt syslede ved bierne, som nu er i vinterorden med undtagelse af kapper om kuberne.

24.10.1883
I formiddags fik Mads Schmidt bierne fuldstændig i stand. Der er nu seks huse som står ind til hinanden og 11 kubr, I alt 17 bifolk.

09. 07.1890
Mads Schmidt af Tvile var herhenne at se til bierne. Det er en dårlig tid for bierne i sommer, og de fleste biholdere fodrer på bierne i stedet for at slynge honning ud. Vores bier har dog endnu ikke trængt til foder, men hvis vejret bliver ved med regn og kold luft, så må også de fodres.

28. 08.1890
Mads Schmidt var her at udslynge honning. Der udslyngedes 214 pund.

29. 08.1890
Udslynget af Anderses stade 47 pund honning og færdig med vore bier. Jeg udtog tavler til udslyngning af tre stader og behandlede dem efter reglerne. Det er første gang jeg har behandlet bierne. Mads Schmidt kom ikke i dag. Honninghøsten blev i det hele: i fire blikspande er hentet 68 pund, 60 – 60 og 59 pund. I krukker 14 pund
Er i alt 261 pund foruden Anderses 47 pund.

21. 09.1892
Udslynget 115 pund honning. Det var hele høsten for i år.

02. 09.1895
Vi udslyngede i eftermiddag vor honning. Der blev 130 pund vejet hvoraf Anderses hus på 19 pund, men så var der mere, som ikke vejedes, så man kan sætte honninghøsten til i alt 150 – 140 pund.

03. 09.1895
Ellen og jeg hjalp i dag Bjorholm ved honningudslyngningen til hen på eftermiddagen.

15. 09.1896
Mads Schmidt var her i dag at udslynge honning.

16. 09.1896
Mads Schmidt blev her i nat og vi blev færdige med vor honninghøst og glyttede hen til Bjorholmsminde, hvor Ellen og jeg hjalp at udslynge honning fra Bjorholms bihuse som henstår der. Brev i dag fra Bjorholm i Kolding at han ikke selv magtede at deltage i honningudslyngningen

15. 08. 1897.
Bierne tilsåes.

09. 09. 1897
Jeg udslyngede omtrent 50 pund honning i dag. Vi ventede bimanden Mads Schmidt, men han kom ikke og så gav jeg mig selv i lav med at tage tavler ud.

10. 09.1897
I dag kom Mads Schmidt og da blev vi færdige med honninghøsten. Det gav kun i alt omkring 100 pund, så dårlig har det ikke været så længe jeg kan huske.

05. 09.1899
Der udslyngedes honning på Bjroholmsminde af Bjorholms bier. Ellen og jeg hjalp.

06. 09.1899
Vi udslyngede her. Mads Schmidt kom ikke.

07. 09.1899
I middags kom Mads Schmidt og hjalp ved honningudslyngningen, som vi blev færdige med. Bjorholm fik med af vor honning i alt 112 pund a´40 øre pundet = 44,80 kroner.
Anderses stade gav 21 pund af 40 øre som skal trækkes fra vore. Det bliver til os 36.40 kr. Endvidere solgte vi til Peder Skov 16 pund af 40 øre = 6.40 kr. Der er altså af bistanden (med Anderses) solgt 128 pund for 51,20 kr. og så har vi selv beholdt til husbehov.

08. 09.1899
Jeg kørte Bjorholm og honningen til stationen i Holsted.