Historie

                                                                      

På denne side vil jeg forsøge at kigge på biavlen, som den var i 'gamle dage'.

Hvor langt kan man komme tilbage i tiden? Hvem var de første biavlere? Hvordan drev de deres biavl? Hvilke stader havde man? Hvilke redskaber anvendte man? o.s.v..

Det er ikke meningen, at siden skal betragtes som en fuldstændig kronologisk gennemgang af det historiske forløb, men snarere som en historisk mosaik, hvor der startes med at finde så mange fsk. brudstykker frem som muligt.

Ligger du inde med historiske informationer, så hører jeg gerne fra dig. 

ALLE historiske oplysninger har interesse - det kan f.eks. være en beretning, dokumenter, gl. billeder, gl. udstyr o.s.v..

Jo flere oplysninger vi får samlet ind, jo bedre bliver det historiske tilbageblik - så derfor:

Kontakt mig og vær med til at finde information om biavlens historie !!!

Karen Svenningsdatter

Omkring 1790

Kilde:
AASTRUP SOGN
Fra enevælde til udskiftning
1660 -1790
v. Olga Pedersen
Åstrup Sognearkiv

Klik her for at se detaljer

Landhusholdningsselskabets sølvbæger for Landboflid

År: 1832

Kilde:
Jens Christian Jermiin´s ansøgning om Landhusholdningsselskabets sølvbæger for Landboflid

Transkriperet 2006
v. Olga Pedersen
Åstrup Sognearkiv
 

Klik her for at se detaljer

 

Gammel medalje

Fra sidst i 1800-tallet

Klik her for at se detaljer

Poul Andersen´s dagbøger

(1863 - 1907)

v. Olga Pedersen
Åstrup Sognearkiv

Klik her for at se detaljer

Danske bipiber (Røgblæsere)

Fra starten af 1900-tallet

Klik her for at se detaljer

Parringsstade

Fra omk. 1930

Klik her for at se detaljer

 

Trugstade

Fra omk. 1930

Klik her for at se detaljer

 

Om at kigge

Tidsskrift for biavl

1957

Klik her for at se detaljer